In het gezondheidscentrum is een speciaal spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte). Een hiervoor opgeleide diabetes-verpleegkundige houdt dit spreekuur. Als u diabetes mellitus heeft, kan uw huisarts u naar dit spreekuur verwijzen. Vier keer per jaar bezoekt u dit speciale spreekuur waarvan één keer aansluitend een bezoek aan uw eigen huisarts voor een uitgebreide diabetescontrole (de zogenaamde jaarcontrole). Voorafgaand daaraan is een laboratoriumonderzoek. Uw eigen huisarts krijgt de informatie van het diabetesspreekuur, zodat hij/zij voortdurend op de hoogte blijft.

 

Wij zijn met onze praktijk deelnemer aan het DIAGIS ketenzorgprogramma, wat tot doel heeft om te komen tot een meetbare kwaliteitsverbetering in de zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2.

 

Meer informatie over Diabetes vindt op thuisarts.nl.

Voorbeelden van patiënten brieven zijn: